Dzień Patrona

0
127

Tradycją naszej szkoły jest organizowany każdego roku dzień pamięci o życiu i nauczaniu św. Jana Pawła II połączony ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych. To szczególnie ważny i uroczysty moment w życiu społeczności Katolika, kiedy nasze działania skierowane są na przypomnienie i popularyzację nauki Patrona szkoły. Swoją obecnością uświetnił tę uroczystość Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Marian Rojek, który przewodniczył Mszy Św. w kościele parafialnym p.w. św. Marii Magdaleny. Ze słowami wdzięczności za tę obecność zwrócił się do księdza biskupa ksiądz Witold Batycki – dyrektor szkoły.  W wygłoszonym do zebranych słowie ks. biskup podkreślił, iż młodzi ludzie – zgodnie z nauczaniem Papieża Polaka- powinni dużo od siebie wymagać, podejmować trud osiągania postawionych sobie ambitnych celów i nie ustawać w tych wysiłkach. W tym procesie – według księdza biskupa- nieustannie należy stać przy nich i im w tym pomagać, co jest zadaniem rodziców , nauczycieli i wychowawców. To oni właśnie są powołani do wytrwałej i pełnej życzliwości obecności przy młodych ludziach, którzy mają prawo popełniać błędy i upadać. Szkoła i rodzina to dwa środowiska, co również z całą mocą podkreślił ksiądz biskup, które kształtują charakter i osobowość młodego człowieka i to na nich przede wszystkim spoczywa obowiązek trwania przy jego rozwoju i dojrzewaniu. Te słowa z pewnością zapadły wszystkim głęboko w pamięć.

  Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych odbyło się po Mszy św. Wszyscy zebrani byli świadkami pięknych słów młodych ludzi, którzy zadeklarowali podążanie za przykładem swojego Patrona i dawanie dojrzałego świadectwo tego, że są uczniami szkoły im. Jana Pawła II. Następnie ksiądz biskup Marian Rojek wraz z księdzem dyrektorem Witoldem Batyckim  wręczył  nagrody uczniom klas pierwszych, którzy zwyciężyli w szkolnym konkursie wiedzy o Janie Pawle II. Pierwsze miejsce przypadło w udziale Julii Jonak z kl. Ib, drugie Sylwestrowi Żmudzkiemu z Ia, a trzecie Gabrieli Mazur z Ib. Uczniowie odebrali również gratulacje za rozległą wiedzę o Patronie Szkoły.

Następnie wszyscy zebrani obejrzeli przedstawienie o pięknie świata stworzonego przez Boga i potrzebie obrony natury i szacunku dla niej, co wielokrotnie w swojej poezji i nauczaniu podkreślał zarówno św. Jan Paweł II jak i obecny Papież Franciszek. 

Na zakończenie uroczystych obchodów Dnia Patrona ks. dyrektor podziękował uczniom za godną postawę i reprezentowanie szkoły oraz nauczycielom, którzy przyczynili się do przygotowania tego wyjątkowego dnia.