Patron naszej szkoły św. Jan Paweł II był człowiekiem o wielu talentach. Fascynowało go słowo –  jego znaczenie i możliwości wyrażenia różnych emocji, odcieni świata, ale nade wszystko obecności Boga w życiu człowieka. Właśnie te wartości próbowali przekazać recytatorzy  uczestniczący w VIII Józefowskich Spotkaniach z Poezją Jana Pawła II. Wszyscy spośród 23 młodych miłośników słowa starali się bardzo indywidualnie przekazać istotę poezji polskiego papieża i wszyscy zasługiwali na pochwałę. Jednak- jak stwierdziła Pani Beata Zaśko- dyrektor GOK w Józefowie- jury mogło wyróżnić tylko kilkoro z nich. Dwie uczennice naszej szkoły znalazły się w tej grupie- Katarzyna Dąbek odebrała I nagrodę tego konkursu, natomiast Patrycja Sprysak została wyróżniona.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, które  na pewno będą udziałem dziewcząt, ponieważ obydwie  dopiero w tym roku rozpoczęły naukę w KLO.