Rekrutacja

Na rok szkolny 2018/2019 prowadzimy nabór
do klas z rozszerzonym programem nauczania:

  • I a – język polski, język angielski,           

              geografia/biologia

               (dodatkowe godziny matematyki)

  • I b – język angielski, wos, biologia/geografia

             (dodatkowe godziny matematyki)

 

TERMINARZ REKRUTACJI