O szkole

Nauczyciele

Imię i Nazwisko Nauczany przedmiot
ks. Witold Batycki dyrektor szkoły
Maria Oleszek wicedyrektor
ks. Łukasz Duda religia
Ewa Byra język polski
Joanna Ferens język polski
Witold Pluta język angielski
Kamila Kaproń język angielski
Joanna Wiertel – Jaszek język angielski
Joanna Kraczek język angielski
Magdalena Ćwikła język niemiecki
Anna Kwiecińska język rosyjski
Kinga Birut – Solak historia
Ewa Rojek historia i teraźniejszość
Joanna Kurasiewicz matematyka
Marta Swacha matematyka
Leszek Mroczek informatyka
Monika Popko fizyka
Małgorzata Blicharz chemia
Renata Adaszek biologia
Aleksandra Kawa biologia
Ewa Fiedurek geografia
Justyna Wachowicz wychowanie fizyczne
Marcin Paluch wychowanie fizyczne
Artur Parzych edukacja dla bezpieczeństwa
Agnieszka Szatowska podstawy przedsiębiorczości /biznes i zarządzanie/ nauczyciel bibliotekarz
Ewa Jargieło – Ćwik plastyka
Katarzyna Zawojska – Przybylak pedagog szkolny
Anna Wołoszyn rewalidacja
Edyta Garbacz nauczyciel wspomagający
Sabina Danaj psycholog szkolny

Katolickie Liceum  Ogólnokształcące  im.  Papieża  Jana  Pawła  II  w  Biłgoraju  istnieje od 1 września 1999 r. Jest to szkoła publiczna, bezpłatna. „Katolik” ma doskonałą bazę lokalową, przestrzenne i estetyczne sale lekcyjne oraz wygodne miejsca do wypoczynku pomiędzy lekcjami. Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, posiada  windę.  Szkoła  jest  świetnie  wyposażona  w  nowoczesne  pomoce  dydaktyczne i techniczne środki nauczania. Kameralne warunki sprawiają, że panuje w niej przyjazna atmosfera, a uczniowie są w pełni bezpieczni, czego potwierdzeniem jest certyfikat BEZPIECZNEJ SZKOŁY.

Szkoła umożliwia sukces każdemu uczniowi na miarę jego możliwości, skutecznie przygotowuje do matury i wyposaża w umiejętności niezbędne w dorosłym życiu. Gwarantują to  doświadczeni i bardzo dobrze przygotowani nauczyciele, w większości dyplomowani.

„Katolik” należy do Rady Szkół Katolickich i Ogólnopolskiej oraz Diecezjalnej Rodziny Szkół Jana Pawła II. Stwarza to dogodne możliwości wymiany doświadczeń, spotykania się  młodzieży, poznawania różnych regionów kraju.

Nauczyciele  i  młodzież  podejmują  różne  działania   służące   integracji,   prezentowaniu i   rozwijaniu  zainteresowań   oraz   pomocy   potrzebującym.   Właśnie   za   aktywność  w poczynaniach charytatywnych (m.in. Dzieło Nowego Tysiąclecia, Szlachetna Paczka) przyznano „Katolikowi” tytuł SZKOŁY SOLIDARNEJ. Od sześciu lat szkoła jest głównym organizatorem największego wydarzenia kulturalno-religijnego w Biłgoraju -Orszaku Trzech Króli.

Patronat naukowo-wychowawczy nad szkołą sprawuje Katolicki Uniwersytet Lubelski, co umożliwia młodzieży uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych na tej uczelni, poznanie jej funkcjonowania, korzystanie ze zbiorów bibliotecznych, doświadczenia i wiedzy wykładowców. Bogata oferta zajęć dodatkowych w szkole służy szeroko rozumianemu rozwojowi młodzieży. Największą popularnością wśród uczniów cieszą się zajęcia reportersko-dziennikarskie, multimedialne, teatralne, informatyczne oraz przygotowujące do egzaminu maturalnego. Uczestnicy zajęć multimedialnych za swoje prace  zdobywali nagrody w konkursach ogólnopolskich. Można je oglądać na szkolnym kanale YouTube. Na zajęciach multimedialnych przygotowano m. in. specjalną aplikację o nazwie „Matura Flashcards” służącą do zapamiętywania słownictwa z obszarów maturalnych. W szkole obok tradycyjnej biblioteki jest też biblioteka cyfrowa. Dzięki niej, skanując kod QR, można czytać daną pozycję książkową na swoim urządzeniu (smartfon, tablet, iPad). Młodzież ma możliwość doskonalenia języków obcych dzięki kontaktom z obcokrajowcami podczas tygodniowych warsztatów ze studentami z całego świata.

W szkole funkcjonuje bardzo bogaty system stypendiów naukowych i socjalnych. Najlepsi uczniowie rozpoczynający naukę w KLO otrzymują stypendium na pierwszy semestr. Jeżeli wysoką średnią utrzymują po klasyfikacji śródrocznej, jest ono przedłużane na następny okres. Ponadto dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu lub zakwaterowania w internacie, w którym wszyscy zainteresowani mogą mieszkać.

Serdecznie zachęcamy wszystkich rodziców do stałej współpracy.
Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące funkcjonowania szkoły, aby razem realizować dzieło edukacji i wychowania.

Wnioski można zgłaszać do dyrekcji KLO w każdy poniedziałek i czwartek, w godz. 9-13.