O szkole

Nauczyciele

Imię i Nazwisko Nauczany przedmiot
ks. Witold Batycki dyrektor szkoły
Maria Oleszek wicedyrektor
ks. Łukasz Duda religia
Ewa Byra język polski / historia i społeczeństwo
Joanna Ferens język polski / edukacja medialna
Witold Pluta język angielski
Iwona Larwa język angielski
Joanna Wiertel – Jaszek język angielski
Magdalena Ćwikła język niemiecki / edukacja dla bezpieczeństwa
Anna Kwiecińska język rosyjski
Kinga Birut – Solak historia / wiedza o społeczeństwie / historia i społeczeństwo
Joanna Kurasiewicz matematyka
Eryk Urbaś informatyka / matematyka
Piotr Pietruczyk fizyka
Małgorzata Blicharz biologia / chemia
Renata Adaszek biologia
Jadwiga Stachyra biologia
Ewa Fiedurek geografia
Justyna Wachowicz wychowanie fizyczne
Andrzej Wachowicz wychowanie fizyczne
Artur Parzych wychowanie fizyczne
Agnieszka Szatowska podstawy przedsiębiorczości /abc biznesu / nauczyciel bibliotekarz
Ewa Jargieło – Ćwik plastyka
Katarzyna Zawojska – Przybylak pedagog szkolny
Anna Wołoszyn rewalidacja

 

Katolickie Liceum  Ogólnokształcące  im.  Papieża  Jana  Pawła  II  w  Biłgoraju  istnieje od 1 września 1999 r. Jest to szkoła publiczna, bezpłatna. „Katolik” ma doskonałą bazę lokalową, przestrzenne i estetyczne sale lekcyjne oraz wygodne miejsca do wypoczynku pomiędzy lekcjami. Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, posiada  windę.  Szkoła  jest  świetnie  wyposażona  w  nowoczesne  pomoce  dydaktyczne i techniczne środki nauczania. Kameralne warunki sprawiają, że panuje w niej przyjazna atmosfera, a uczniowie są w pełni bezpieczni, czego potwierdzeniem jest certyfikat BEZPIECZNEJ SZKOŁY.

Szkoła umożliwia sukces każdemu uczniowi na miarę jego możliwości, skutecznie przygotowuje do matury i wyposaża w umiejętności niezbędne w dorosłym życiu. Gwarantują to  doświadczeni i bardzo dobrze przygotowani nauczyciele, w większości dyplomowani.

„Katolik” należy do Rady Szkół Katolickich i Ogólnopolskiej oraz Diecezjalnej Rodziny Szkół Jana Pawła II. Stwarza to dogodne możliwości wymiany doświadczeń, spotykania się  młodzieży, poznawania różnych regionów kraju.

Nauczyciele  i  młodzież  podejmują  różne  działania   służące   integracji,   prezentowaniu i   rozwijaniu  zainteresowań   oraz   pomocy   potrzebującym.   Właśnie   za   aktywność  w poczynaniach charytatywnych (m.in. Dzieło Nowego Tysiąclecia, Szlachetna Paczka) przyznano „Katolikowi” tytuł SZKOŁY SOLIDARNEJ. Od sześciu lat szkoła jest głównym organizatorem największego wydarzenia kulturalno-religijnego w Biłgoraju -Orszaku Trzech Króli.

Patronat naukowo-wychowawczy nad szkołą sprawuje Katolicki Uniwersytet Lubelski, co umożliwia młodzieży uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych na tej uczelni, poznanie jej funkcjonowania, korzystanie ze zbiorów bibliotecznych, doświadczenia i wiedzy wykładowców. Bogata oferta zajęć dodatkowych w szkole służy szeroko rozumianemu rozwojowi młodzieży. Największą popularnością wśród uczniów cieszą się zajęcia reportersko-dziennikarskie, multimedialne, teatralne, informatyczne oraz przygotowujące do egzaminu maturalnego. Uczestnicy zajęć multimedialnych za swoje prace  zdobywali nagrody w konkursach ogólnopolskich. Można je oglądać na szkolnym kanale YouTube. Na zajęciach multimedialnych przygotowano m. in. specjalną aplikację o nazwie „Matura Flashcards” służącą do zapamiętywania słownictwa z obszarów maturalnych. W szkole obok tradycyjnej biblioteki jest też biblioteka cyfrowa. Dzięki niej, skanując kod QR, można czytać daną pozycję książkową na swoim urządzeniu (smartfon, tablet, iPad). Młodzież ma możliwość doskonalenia języków obcych dzięki kontaktom z obcokrajowcami podczas tygodniowych warsztatów ze studentami z całego świata.

W szkole funkcjonuje bardzo bogaty system stypendiów naukowych i socjalnych. Najlepsi uczniowie rozpoczynający naukę w KLO otrzymują stypendium na pierwszy semestr. Jeżeli wysoką średnią utrzymują po klasyfikacji śródrocznej, jest ono przedłużane na następny okres. Ponadto dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu lub zakwaterowania w internacie, w którym wszyscy zainteresowani mogą mieszkać.

Serdecznie zachęcamy wszystkich rodziców do stałej współpracy.
Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące funkcjonowania szkoły, aby razem realizować dzieło edukacji i wychowania.

Wnioski można zgłaszać do dyrekcji KLO w każdy poniedziałek i czwartek, w godz. 9-13.