Dzień Patrona

0
378

Św. Jan Paweł II to człowiek wyjątkowy w historii świata i Polski, dlatego społeczność naszej szkoły z dumą nosi jego imię. Od wielu lat w październiku, pamiętając o wyborze Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową,  uroczyście obchodzimy Dzień Patrona. Centralną częścią tych obchodów jest Msza św. oraz ślubowanie uczniów klas pierwszych. W tym szczególnym dla naszej szkoły dniu towarzyszył nam ks. biskup Marian Rojek, który odprawił Mszę św. i skierował do naszej społeczności homilię. Podkreślił w niej w sposób szczególny rolę wspólnoty w życiu młodego człowieka, jej wpływ na jego osobowość i rozwój. Powiedział o tym, że szkoła to miejsce, gdzie zawiązują się przyjaźnie na całe życie, gdzie rozwijają się zainteresowania i talenty. Wyjątkową rolę – według ks. biskupa- pełni w życiu ucznia katolickiego liceum Chrystus, który wyznacza jego drogę i czuwa nad rozwojem. Podkreślił fakt, że  uczniowie KLO powinni być dumni, że wybrali tę właśnie szkołę i z godnością ją reprezentować zarówno w czasie nauki jak i po jej zakończeniu.

Po Mszy św. młodzież najmłodszych klas złożyła ślubowanie, uroczyście przyrzekając być godnymi kontynuatorami wartości: Bóg, honor, ojczyzna. Następnie ks. biskup i ks. dyrektor  Witold Batycki  wręczyli  nagrody zwycięzcom konkursu wiedzy o Janie Pawle II, w którym udział wzięli wszyscy uczniowie klas pierwszych. Konkurs wygrała Paulina Zając, drugie miejsce zajęła Karina Budzyńska a trzecie Zuzanna Garbacz.  Na zakończenie obchodów Dnia Patrona członkowie  koła teatralnego przedstawili spektakl pt.: “Z miłością o miłości” oparty na dziele Karola Wojtyły “Przed sklepem jubilera” z przesłaniem , że miłość jest jedną z najważniejszych wartości w życiu człowieka i dzięki niej on szlachetnieje i pięknieje.

Z pewnością  ten szczególny dzień zapisze się w  pamięci naszej szkolnej społeczności na długo.