Patrycja Fidzina- stypendystką Prezesa Rady Ministrów

0
1238

W dniu 10 grudnia 2018 r. w „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W roku szkolnym 2018/2019 dyplom z rąk prof. Przemysława Czarnka Wojewody Lubelskiego oraz pani Teresy Misiuk Lubelskiego Kuratora Oświaty odebrała Patrycja Fidzina uczennica Katolickiego Liceum Ogólnokształtującego im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali promocję do następnej klasy z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole. Stypendystce serdecznie gratulujemy!

48426664_278418106191136_4579840034223423488_n