78. rocznica wysiedleń do III Rzeszy

0
413

Społeczność naszej szkoły wzięła udział  w religijno-patriotycznych uroczystościach upamiętniających 78. rocznicę wysiedleń do III Rzeszy, które odbyły się w sanktuarium św. Marii Magdaleny w Biłgoraju 17 czerwca. Organizatorami wydarzenia było Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana Pawła II wraz z parafią św. Marii Magdaleny i Społecznym Komitetem Upamiętniania Miejsc Pamięci Narodowej przy parafii św. Marii Magdaleny w Biłgoraju.

Mszę św. w intencji Ojczyzny i wszystkich, którzy oddali swe życie za wolną Polskę, sprawował dyrektor naszego liceum, ks. dziekan Witold Batycki. Już na  początku podkreślił, iż to właśnie na wzgórzu w Puszczy Solskiej znajdował się obóz przesiedleńczy, skąd ludność z okolicznych miejscowości była wywożona do obozów koncentracyjnych i do Niemiec na roboty przymusowe, więc  miejsce to było świadkiem wielu ludzkich łez, tragedii i  rozstań.   

Po Mszy św. odczytano wspomnienia osób, które przeżyły wysiedlenia lub były ich świadkami, co było dla naszych uczniów bardzo dużym przeżyciem, a także okazją do refleksji i zastanowienia się nad wartością wolności, honoru i wspólnoty. 

Głos zabrali również zaproszeni na uroczystość  goście. Poseł Beata Strzałka apelowała do młodych ludzi, aby nigdy nie zapominali o swoich korzeniach, narodowych bohaterach i swojej polskiej tożsamości. Z kolei starosta biłgorajski Andrzej Szarlip podkreślił, że wartości takie jak Bóg, honor i Ojczyzna najlepiej definiują nasz naród i są one ponadczasowe. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wystosował do uczestników uroczystości list, który odczytała Dyrektor Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie, Monika Żur.

Nasze katolickie liceum dba o to, by szerzyć wśród uczniów wartości patriotyczne – podkreślał prefekt szkoły, ks. Łukasz Duda: „Nie ma chyba rodziny w powiecie biłgorajskim, która by nie poniosła ofiar podczas niemieckiej okupacji. Angażując uczniów w rocznicowe uroczystości, nie tylko uczymy ich patriotyzmu, umiłowania małej Ojczyzny i historii, ale wspólnie czcimy przodków, dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce”. 

Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów przy tablicy upamiętniającej wysiedlonych.

DSC_2450 DSC_2454 DSC_2459 DSC_2461 DSC_2463 DSC_2468 DSC_2471 DSC_2478 DSC_2491 DSC_2504 DSC_2579 DSC_2581 DSC_2584 DSC_2586 DSC_2625 DSC_2629