W setna rocznicę urodzin naszego umiłowanego Patrona – św. Jana Pawła II, pamiętając o Jego wielkości i mądrości, zaprezentowaliśmy bardzo niewielki fragment twórczości i nauczania Wielkiego Polaka. Słowa przez nas przypomniane pochodzą z ogromnej spuścizny, którą pozostawił po sobie św. Jan Paweł II – Jego homilii, przemówień i wierszy pełnych ponadczasowych, głębokich przemyśleń o wartościach zasadniczych w życiu każdego człowieka.