Pola Nadziei, których symbolem jest żonkil, to kampania zbierania funduszy na rzecz opieki osób terminalnie chorych, szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby osób chorych. Przypominają o ludziach cierpiących, oczekujących pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Od 17 lat, wiosną organizowane są kwesty na pokrycie kosztów związanych z organizacją opieki hospicyjnej.
Uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju kwestowali przy Parafii p.w. Św. Marii Magdaleny na potrzeby Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ