Rozpoczął się październik, miesiąc szczególny dla całej społeczności szkolnej, w którym obchodzimy rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża, a także liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. 22 października odbędą się uroczyste obchody Święta Patrona Szkoły, podczas których, jak co roku, będziemy gościć Pasterza Naszej Diecezji, Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Mariana Rojka. Szczególnym wydarzeniem tego dnia będzie przede wszystkim uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Ponadto po raz kolejny
w ramach obchodów Święta Patrona odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego pod hasłem ?MÓJ DOM?, którego organizatorem jest Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców KLO. Celem konkursu jest rozwijanie w młodych ludziach spostrzegawczości
i wrażliwości na piękno ich  ?małej ojczyzny? oraz upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako formy ekspresji. Przedmiotem fotografii powinny być krajobrazy, zabytki, budynki, a także ludzie z otoczenia fotografującego. Ważne, aby oddać na fotografii urok swojego miejsca zamieszkania. Zachęcamy wszystkich gimnazjalistów do wzięcia udziału w konkursie i nadsyłania swoich fotograficznych prac na adres szkoły. Regulamin, karta zgłoszenia w zakładce konkursy.

15 października uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Papieża Jana Pawła II po raz dziewiąty będą  kwestowali na ulicach Biłgoraja, włączając się w obchody
XIV Dnia Papieskiego. Będą zbierali pieniądze na fundusz stypendialny Fundacji ?Dzieło Nowego Tysiąclecia?. Stypendyści to zdolni uczniowie i studenci z niezamożnych rodzin
z małych miejscowości. Pomoc tej młodzieży to urzeczywistnienie wołania Jana Pawła II
o ?wyobraźnię miłosierdzia? i świadectwo Jego nauczania w naszych sercach. Zachęcamy
do ofiarności. Kwestujący będą posiadać identyfikatory oraz zaplombowane puszki.