W piątek 22 września katolickie liceum odwiedzili ks. Francis Muraya, proboszcz
placówki misyjnej w diecezji Isiolo w Kenii oraz ks. Mariusz Skakuj, dyrektor Szkoły Podstawowej im. O. Pio w Zamościu, który pełnił rolę tłumacza oraz dzielił się świadectwem pracy w Kenii i na Madagaskarze. 

Księża przybliżyli młodzieży warunki, w jakich żyją ludzie w Kenii i jak wiele brakuje im do godnego życia. W szczególny sposób ks. Muraya zwrócił uwagę na codzienność najmłodszych, którzy mają bardzo utrudniony dostęp do edukacji. Problemem tamtejszej ludności jest również brak jedzenia, wody i dostępu do służby zdrowia.

Odpowiadając na ten wyjątkowy apel, społeczność szkolna  wsparła ks. Francisa funduszami, które będą cegiełką do niesienia pomocy a Afryce.