Uczniowie, którzy umilają wam przerwy międzylekcyjne puszczając muzykę, ułożyli playlistę radiowęzła KLO.
Jest ona dostępna na serwisie Spotify:

LINK DO PLAYLISTY