40. rocznica wyboru Jana Pawła II na Papieża i Dzień Papieski w KLO

0
784

Postać  św. Jana Pawła II na co dzień patronuje wszystkim działaniom, które realizowane są w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju. W październiku, w rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową społeczność szkoły na nowo zawierza swoje losy Świętemu oraz  realizuje słowa zawarte w nauczaniu i testamencie, który  nam pozostawił.

 

W dniu 11 października wolontariusze z liceum katolickiego prowadzili na ulicach Biłgoraja kwestę na fundusz stypendialny Fundacji ?Dzieło Nowego Tysiąclecia?. Zbierali pieniądze na stypendia dla uzdolnionych uczniów i studentów z niezasobnych rodzin, pochodzących z małych miejscowości. Dzień Papieski to również święto, które ma na celu przypomnienie osoby i nauczania świętego Jana Pawła II. Tegoroczne hasło ?Promieniowanie ojcostwa? zostało zaczerpnięte z literackiego dziedzictwa Papieża Polaka. W utworze o takim właśnie tytule Karol Wojtyła opisywał kondycję człowieka w odniesieniu do Boga, analizował samotność człowieka, podjął również temat jego winy oraz bliskości Boga wobec niego, bardziej podstawowej niż ludzka samotność.

16 października uczniowie i nauczyciele zgromadzili się w Sanktuarium św. Marii Magdaleny przy relikwiach św. Jana Pawła II, by tam podziękować za 27 letni pontyfikat, opiekę i wstawiennictwo Patrona liceum katolickiego oraz za wartości, których źródłem są słowa i życie Papieża Polaka. Społeczność KLO odmówiła litanię do św. Jana Pawła II oraz zawierzyła mu swoją przyszłość.

DSC_0724 DSC_0727 DSC_0735 DSC_0743 DSC_0745 DSC_0752 DSC_0779 DSC_1208 DSC_1210 DSC_1212 DSC_1218 DSC_1222 DSC_1227 DSC_1229 DSC_1231 DSC_1234 DSC_1239 DSC_1241 DSC_1258 DSC_1261 DSC_1267