Nie zawsze lekcja musi kojarzyć się z wyraźnym podziałem- nauczyciel czyli ktoś, kto naucza i uczeń, ten, który się uczy. Niekiedy to ci drudzy mogą i powinni przejąć rolę wykładowcy, przekaziciela wiedzy. 
18 lutego uczniowie klasy IIa KLO właśnie to wyzwanie podjęli i przygotowali, pracując metodą projektu, niestandardową powtórkę materiału omawianego w klasie pierwszej. Zostali podzieleni na pięć grup. Każda z nich otrzymała do opracowania jedną epokę w kulturze i sztuce (antyk, średniowiecze, renesans, barok i oświecenie). Po kilku tygodniach wspólnej pracy i niewielu konsultacjach z nauczycielem zaprezentowali rezultaty swoich wysiłków. Były one naprawdę interesujące i bardzo urozmaicone. Każda grupa zaprezentowała prezentację lub krótki film, pokazujące najważniejsze informacje, pojęcia, postacie, motywy i style związane z przyporządkowaną sobie epoką. Następnie pozostałe grupy w różnych formach (krzyżówki, rebusy, testy, mapy mentalne, gry dydaktyczne, teksty z lukami, zgadywanki, dotyczące najwybitniejszych twórców epoki) wykazywały się znajomością zaprezentowanych treści. 
Dzień z językiem polskim trwał aż sześć lekcji, ale na pewno nikt się nie nudził i nie narzekał. Ten sposób prezentowania wiedzy i utrwalania jej aktywizuje uczniów i pozwala im wyzwolić pomysłowość i własną inwencję, których pokłady w młodych ludziach są niesamowite, czego dowody przedstawili uczniowie klasy IIa KLO.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ