Rok szkolny: 2017/2018

Oddziały (klasy)
Uczniowie
Ogólne plany
Ogólny plan lekcji dla klas


Rok szkolny: 2017/2018

Ogólny plan lekcji dla klasPoniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek


1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Ia
jn


niemiecki
ja
WP

Cała klasa
jp
EB

Cała klasa
m
JK

Cała klasa
r
AM

Cała klasa
wf
JW

Chłopcy
wf
JW

Chłopcy


m
JK

Cała klasa
ja
WP

Cała klasa
jn


niemiecki
edb


Cała klasa
wok
EJĆ

Cała klasa
pp
AS

Cała klasa

jp
EB

Cała klasa
ja
WP

Cała klasa
m
JK

Cała klasa
g
EF

Cała klasa
b
OK

Cała klasa


gw
EB

Cała klasa
h
KBS

Cała klasa
wos
KBS

Cała klasa
jp
EB

Cała klasa
c
OK

Cała klasa
pp
AS

Cała klasa
i
JW

Cała klasa
wf
JW

Chłopcy
ja
WP

Cała klasa
r
AM

Cała klasa
m
JK

Cała klasa
f
TK

Cała klasa
h
KBS

Cała klasa
jp
EB

Cała klasa
jr
AK

rosyjski


wf
JW

Dziewczęta
wf
JW

Dziewczęta


jr
AK

rosyjski

wf
JW

Dziewczęta

Ib
jn


niemiecki
jp
JF

Cała klasa
ja
WP

Cała klasa
r
AM

Cała klasa
b
OK

Cała klasa
wf
JW

Chłopcy
wf
JW

Chłopcy


ja
WP

Cała klasa
jp
JF

Cała klasa
jn


niemiecki
wok
EJĆ

Cała klasa
pp
AS

Cała klasa
edb


Cała klasa
m
ES

Cała klasa
jp
JF

Cała klasa
jp
JF

Cała klasa
g
EF

Cała klasa
c
OK

Cała klasa
ja
WP

Cała klasam
ES

Cała klasa
m
ES

Cała klasa
ja
WP

Cała klasa
h
KBS

Cała klasa
i
JW

Cała klasa
pp
AS

Cała klasa
wf
JW

Chłopcy
m
ES

Cała klasa
h
KBS

Cała klasa
wos
KBS

Cała klasa
gw
AS

Cała klasa
f
TK

Cała klasa
r
AM

Cała klasa
jr
AK

rosyjski


wf
JW

Dziewczęta
wf
JW

Dziewczęta


jr
AK

rosyjski

wf
JW

Dziewczętazr
JF

rew


zr
JF

rewIIa jn


niemiecki
ja
AP

Cała klasa
ja
AP

Cała klasa
g
EF

geografia
g
EF

geografia
jp
EB

Cała klasa
wf
JW

Chłopcy
wf
JW

Chłopcy
r
AM

jp
EB

Cała klasa
his
EB

m
JK

Cała klasa
wos
KBS

Cała klasa
em
JF

Cała klasa
jn


niemieckijp
EB

Cała klasa
jp
EB

Cała klasa
m
JK

Cała klasa
ja
AP

Cała klasa
g
EF

geografia

ja
AP

Cała klasa
jp
EB

Cała klasa
jp
EB

Cała klasa
wos
KBS

Cała klasa
m
JK

Cała klasa
g
EF

geografia
g
EF

geografia
wf
JW

Chłopcy
wos
KBS

Cała klasa
jp
EB

Cała klasa
jp
EB

Cała klasa
m
JK

Cała klasa
his
EB

gw
JW

Cała klasa
r
AMjr
AK

rosyjski


b
OK

biologia
b
OK

biologia

jr
AK

rosyjski

wf
JW

Dziewczęta
wf
JW

Dziewczęta
b
OK

biologia


b
OK

biologia
b
OK

biologia
wf
JW

Dziewczęta
IIb jn


niemiecki
ja
WP

Cała klasa
jp
EB

Cała klasa
g
EF

geografia
g
EF

geografia
m
JK

Cała klasa
wf
JW

Chłopcy
wf
JW

Chłopcy
r
AM

ja
WP

Cała klasa
his
EB

jp
EB

Cała klasa
m
JK

Cała klasa
m
JK

Cała klasa
jn


niemieckim
JK

Cała klasa
ja
WP

Cała klasa
ja
WP

Cała klasa
gw
JK

Cała klasa
g
EF

geografia

jab
WP

Cała klasa
ja
WP

Cała klasa
m
JK

Cała klasa
m
JK

Cała klasa
jp
EB

Cała klasa
g
EF

geografia
g
EF

geografia
wf
JW

Chłopcy

ja
WP

Cała klasa
ja
WP

Cała klasa
jp
EB

Cała klasa
his
EB

m
JK

Cała klasa
r
AMjr
AK

rosyjski


b
OK

biologia
b
OK

biologia

jr
AK

rosyjski

wf
JW

Dziewczęta
wf
JW

Dziewczęta
b
OK

biologia


b
OK

biologia
b
OK

biologia
wf
JW

Dziewczęta

Następna strona

Oddziały (klasy)  Uczniowie  Ogólny plan lekcji dla klas  Ogólny plan lekcji nauczycieli 

Ostatnia zmiana: 14.05.2018 12:00:40
http://www.aScTimeTables.com