MAJÓWKA ZE ŚW. JANEM PAWŁEM II

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju  zaprasza do udziału w „Majówce  ze św. Janem Pawłem II”,  które będzie formą upamiętnienia rocznicy urodzin Wielkiego Polaka.

Święty Jan Paweł II był człowiekiem wielu talentów. Kochał teatr i sport. Już jako gimnazjalista wygrywał konkursy recytatorskie, później występował w profesjonalnym teatrze. Wielu przepowiadało mu karierę aktorską. Miał kilka sportowych pasji. Był piłkarzem, hokeistą, kolarzem, narciarzem, kajakarzem, grał w ping-ponga, lubił pływać oraz wędrować po górach. Aktywny wypoczynek uznawał za rzecz niezwykle ważną. Był także przewodnikiem duchownym dla sportowców. Mówił m. in.: „Sport jest […] zdolny przekazywać bardzo głębokie wartości językiem powszechnie zrozumiałym, uprawianie sportu wymaga siły fizycznej  i sprawności mięśni, jak również posiada swoistą duszę”.

Biorąc za wzór pasje i nauczanie naszego Patrona św. Jana Pawła II, organizujemy Sportowo-Aktorską Majówkę ze świętym, w rocznicę Jego urodzin. W tym roku w ramach Majówki odbędzie również Konkurs Fotograficzny MÓJ DOM. Zapraszamy uczniów Państwa szkoły wraz z opiekunami do wzięcia udziału w zmaganiach recytatorskich i sportowych. Jest to piąta edycja  w KLO.

 

Program „Majówki” – 20.05.2019 r.

Godz. 9.00 – 9.30 – rejestracja uczestników.

Godz. 9.30 – odśpiewanie „Barki”.

Godz. 9.40 – 11.40 – konkurs recytatorski (aula franciszkańska), zmagania sportowe i sprawnościowe (boisko szkolne).

Godz. 12.00 – wręczenie nagród i poczęstunek, wspólne pamiątkowe zdjęcie.

W załączeniu przesyłamy regulaminy konkursu recytatorskiego, konkursu fotograficznego MÓJ DOM i zawodów sprawnościowych oraz wzory kart zgłoszenia.


Regulamin zawodów sprawnościowych

 

Współzawodnictwo jest inspirowane sportowymi pasjami św. Jana Pawła II – piłkarz, tenisista stołowy, wędrowiec po górach, kolarz. Poszczególne konkurencje, które proponujemy, są nawiązaniem do w/w dyscyplin. Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na wypełnionej karcie zgłoszenia na adres:

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju ul. Krzeszowska 1, 23-400 Biłgoraj lub na pocztę elektroniczną: kgilo_bilgoraj@wp.pl w terminie do 15 maja 2019 r.

PIŁKARZ  – żonglowanie piłki – 3 zawodników, w tym przynajmniej jedna dziewczyna, na oznaczonym boisku kwadratowym o boku 5 m.

 • Zawodnicy losują kolejność.
 • Zawodnik wchodzi do kwadratu, na sygnał prowadzącego (włączenie czasu) podbija piłkę (żongluje) nogami oraz dowolnymi częściami ciała z wyjątkiem rąk.
 • Koniec następuje wtedy, gdy piłka upadnie na ziemię, gdy będzie podbita ręką, lub zawodnik przekroczy linię wyznaczonego boiska.
 • Czasy trzech zawodników są dodawane, a następnie liczone do punktacji drużynowej.
 • Zespoły otrzymują punkty wg wzoru: najdłuższy czas żonglowania:

1 miejsce – 10 pkt.

…….…

10 miejsce – 1 pkt.

KOLARZ – slalom rowerowy – 3 zawodników (w tym przynajmniej jedna dziewczyna).
Organizator zapewnia rowery („damka” dla dziewczyn, „męski” dla chłopców). Zawodnik pokonuje wyznaczony odcinek o długości ok. 100 m slalomem pomiędzy ustawionymi tyczkami. Odcinek ten należy pokonać w jak najkrótszym czasie. Podparcie lub upadek z roweru nie przesądza o dyskwalifikacji. Jeżeli po upadku zawodnik chce jechać dalej, to ma taką możliwość. Jeżeli natomiast przewrócona zostanie tyczka, zawodnik nie poprawia jej, ale zostaje mu dodanych 5 karnych sekund. Jazda musi się odbywać slalomem, a więc każdą  tyczkę należy omijać z innej strony niż poprzednią. Jeżeli zawodnik ominie dwie tyczki z tej samej strony, otrzymuje karę w postaci 5 karnych sekund.

 • Czasy trzech uczestników są dodawane a następnie liczone do punktacji drużynowej.
 • Zawodnicy otrzymują punkty wg wzoru: – najkrótszy czas przejazdu:

1 miejsce – 10 pkt

 ……….

10 miejsce – 1 pkt.

TENISISTA  – odbijanie piłeczki naprzemiennie jedną i drugą strona paletki w ciągu 2 min.,
3 zawodników ( w tym przynajmniej jedna dziewczyna).

 • Każdy ma dwie próby. Wyniki wszystkich prób trojga zawodników sumuje się i wlicza do punktacji drużyny.
 • Zespół otrzymuje punkty wg wzoru: najwięcej odbić:

1 miejsce -10 pkt.

…………

10 miejsce – 1 pkt.

WĘDROWIEC- tor przeszkód - 3 zawodników (w tym przynajmniej jedna dziewczyna).

Start na sygnał. Po dobiegnięciu do płotka (1) pokonujemy go górą (2), dołem, na materacu wykonujemy przewrót w przód, następnie biegiem wykonujemy slalom miedzy pachołkami. Dobiegamy do kółka hula – hop, przechodzimy przez nie od dołu w górę, odkładamy i obiegamy pachołek, wracając jak najszybciej do kolegi na linii startu, który może wystartować po dotknięciu przez ćwiczącego w dłoń na linii startu. Za błędy przy wykonywaniu poszczególnych elementów doliczane są 2 sekundy karne.
Zespół otrzymuje punkty wg wzoru: najkrótszy czas pokonania toru:                         1 miejsce – 10 pkt.

………….

10 miejsce – 1 pkt.

Ten sam uczestnik może brać udział w jednej, kilku lub wszystkich konkurencjach. Niemożliwe jest uczestnictwo tej samej osoby w konkursie recytatorskim i zawodach sportowych.

KONKURENCJE DODATKOWE:

 • „Okrzyk bojowy”- reprezentacja każdej szkoły przygotowuje, a w trakcie zawodów demonstruje, dopingując swoje koleżanki i kolegów, wspólne zawołanie (okrzyk), które będzie zagrzewać drużynę do walki. Oceny dokonują kapitanowie drużyn, z tym że nie będą mogli wybrać swojego „okrzyku”.

Punktacja wg zasady:

1 miejsce – 10 pkt.

………

10 miejsce – 1 pkt.

Ocena będzie dokonywana po zakończeniu wszystkich konkurencji sprawnościowych i będzie się liczyć do klasyfikacji drużynowej.

 • „Rozsypane myśli Jana Pawła II”- 3 osobowa drużyna ma za zadanie w ciągu 3 min. ułożyć jak najwięcej „myśli” Jana Pawła II z rozsypanych kartek. Treść myśli będzie podana do wiadomości zawodników.

Punktacja wg zasady –najwięcej ułożonych „myśli”:

1 miejsce – 10 pkt.

……….

10 miejsce – 1 pkt.

Wygrywa drużyna, która zgromadzi największą ilość punktów. W przypadku sytuacji
ex aequo o rozdziale miejsc (I-III) przesądzą pytania ustne z życiorysu św. Jana Pawła II. Odpowiadającym będzie kapitan drużyny lub inny wyznaczony zawodnik.
Organizatorzy zapewniają dla wszystkich poczęstunek, dyplomy i podziękowania oraz puchary i nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca.

 

Konkurs Recytatorski

inspirowany twórczością i nauczaniem świętego Jana Pawła II

 „(…)oto każda chwila się otwiera całym czasem,
staje jakby cała ponad sobą,
znajdujesz w niej ziarno wieczności.”          

Jan Paweł II

Po raz kolejny zapraszamy Was – drodzy uczniowie do wzięcia udziału w konkursie Recytatorskim. Chcielibyśmy spopularyzować wśród młodych ludzi słowa i myśli zawarte w wierszach i poematach świętego Jana Pawła II oraz w Jego nauczaniu. Pragniemy, aby uczestnicy konkursów wypowiedzieli i wyrazili piękno Boga, świata oraz człowieka, które dostrzegał i opisał w swojej poezji oraz w swoim nauczaniu.

 

Założenia konkursu:

 

 • Budzenie wrażliwości na piękno poetyckiego słowa.
 • Motywowanie uczniów do rozwijania talentów, zainteresowań i aktywności twórczej.
 • Zachęcanie młodzieży do poznania i głębokiego zastanowienia się nad postrzeganiem świata zawartym w poezji Jana Pawła II.
 • Doskonalenie umiejętności interpretacyjnych i recytatorskich.
 • Budzenie franciszkańskiej radości życia i dostrzeganie piękna świata.
 • Zgłębianie przesłania świętego Jana Pawła II zawartego w Jego nauczaniu.
 • Dostrzeżenie uniwersalności nauczania świętego Jana Pawła II.
 • Rozwijanie umiejętności i kompetencji językowych.

 

Regulamin

 

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i klas siódmych szkół podstawowych powiatu biłgorajskiego.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie dwóch utworów poetyckich (lub ich fragmentów) Karola Wojtyły:
 • czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut,
 • termin nadsyłania zgłoszeń na dołączonej karcie zgłoszenia – 15. 05. 2019 r.
 1. Zgłoszeń do konkursu można dokonywać także elektronicznie: kgilo_bilgoraj@wp.pl
 2. Jury konkursu dokona oceny zaprezentowanych utworów poetyckich oraz przydzieli nagrody.
 3. Kryteria oceny prezentacji uczestników:
  • Dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestnika.
  • Interpretacja utworów.
  • Kultura słowa.
  • Ogólny wyraz artystyczny.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.
 5. Szczegółowych informacji udziela organizator konkursu: Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biłgoraju pod numerem (84) 686 74 75 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00- 13.00. Kontakt mailowy: kgilo_bilgoraj@wp.pl
 6. Bardzo prosimy nauczycieli i wychowawców o zainteresowanie uczniów konkursem i zachęcenie ich do udziału w nim. Dziękujemy.

 

 

RAZEM ŚWIĘTUJMY URODZINY JANA PAWŁA II

ZAPRASZAMY ! 

 

KARTY ZGŁOSZENIA do pobrania