Dla absolwentów szkoły podstawowej

W czteroletnim liceum prowadzimy rekrutację do klas:

 

Klasa Przedmioty rozszerzone Języki obce Przedmioty punktowane
w rekrutacji
Ia humanistyczna język polski

język angielski

historia

język angielski
oraz do wyboru: język niemiecki lub język rosyjski
j. polski

matematyka

j. obcy nowożytny

historia

 

Ib przyrodnicza język angielski

geografia

biologia

język  angielski
oraz do wyboru:
język niemiecki lub język rosyjski
j. polski

matematyka

j. obcy nowożytny

wyższa ocena z geografii lub biologii

 

 

  • Uczestniczymy w rekrutacji elektronicznej

 

  • Prowadzimy naukę na jedną zmianę

 

 

TERMINARZ REKRUTACJI

08.04.2019 r. (godz. 8.00) – 15.05.2019 r. (godz. 14.00)

wybór preferencji przez kandydatów, składanie podań do szkół pierwszego wyboru (do KLO);

14.06. 2019 r. – 17.06.2019 r.

możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły (dostarczenie podania do szkoły pierwszego wyboru ? do 19.06.2019)

21.06.2019 r. ? 25.06.2019 r. (godz. 14.00)

kandydaci, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej lub rekrutujący się indywidualnie w systemie elektronicznym  – dostarczenie dokumentów potwierdzających osiągnięcia do szkół pierwszego wyboru (kopie świadectw
i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ośmioklasisty);

04.07.2019 r. (godz.10.00)

publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia;

04.07.2019 r. (od godz.10.00) ? 08.07.2019 r. (do godz. 14.00)
potwierdzenie woli podjęcia nauki przez dostarczenie oryginału świadectwa
i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ośmioklasisty;

12.07.2019 r. (godz. 12.00)

wywieszenie list osób przyjętych do KLO.