Dla absolwentów gimnazjum

W trzyletnim liceum prowadzimy rekrutację do klas z rozszerzonym programem nauczania:

  • I a  – język polski, język angielski, geografia/biologia (dodatkowe godziny matematyki)
  • I b  – język angielski, wos, biologia/geografia (dodatkowe godziny matematyki)

 

Uczestniczymy w rekrutacji elektronicznej

Prowadzimy naukę na jedną zmianę

 

Nauka  języków obcych: 

  • Pierwszy- język angielski (obowiązkowo)
  • Drugi – język do wyboru: niemiecki lub rosyjski