20 stycznia w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Papieża Jana Pawła II w

Biłgoraju odbył się III Regionalny Przegląd Jasełek ?Pokłońmy się Dzieciątku?.

Przegląd ma na celu kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, wymianę doświadczeń w

tworzeniu małych form teatralnych, prezentację elementów tradycyjnej kultury: obrzędów,

obyczajów, pieśni, języka polskiego, utrwalanie tożsamości kulturalnej, podtrzymywanie

tradycji i wpieranie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

Jury, w którego składzie zasiedli: Celina Skromak dyrektor Gminnego Ośrodka

Kultury w Biłgoraju, ks. Adam Malinowski katecheta KLO i Ewa Byra nauczyciel języka

polskiego w Katolickim Liceum oraz uczennica ?Katolika? Patrycja Sprysak, oceniało przede

wszystkim dobór repertuaru do możliwości wykonawców, kulturę słowa, ruch sceniczny i

ogólne wrażenia artystyczne.

?Bardzo nam miło, że zechcieliście skorzystać z naszego zaproszenia. Takie pokłony

Dzieciątku w formie jasełek mają bardzo długą historię i przebogatą tradycję, dlatego też

mam wielki szacunek do osób, które tą tradycję kultywują. Dlatego też witam bardzo

serdecznie aktorów, opiekunów i szanowne jury, które będzie oceniało zmagania przybyłych

tutaj artystów? ? witał wszystkich zebranych w Auli Franciszkańskiej wicedyrektor szkoły

Jan Lisiecki.

Przegląd skierowany jest do uczniów ze szkół gimnazjalnych i w bieżącym roku

wzięło w nich udział trzy grupy. Pierwsze miejsce w III Regionalnym Przeglądzie Jasełek

?Pokłońmy się Dzieciątku? 2016 zajęła grupa z Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w

Dereźni pod opieką Anny Rębacz. II miejsce zajęły ex aequo grupy z Gimnazjum nr 1

im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju pod opieką Małgorzaty Sławek i Kazimiery Wójcik oraz

Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie pod opieką s. Jadwigi Anny Tabor, Jolanty Grelak i

Andrzeja Kusiaka. III miejsca jury nie przyznało.

Wręczono również nagrody dla Najlepszej Aktorki Przeglądu, która w tym

roku przypadła Wiktorii z Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju grającej

diabełka oraz dla Najlepszego Aktora, którą za mistrzowską rolę Króla Heroda otrzymał

Kacper z Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie.

?Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że mogłam tu być dzisiaj z

wami, bo to co zobaczyliśmy na scenie na pewno na długo pozostanie w naszych sercach.

Pięknie zagrane, pięknie zaśpiewane, wielka powaga i tyle uczuć i emocji, mówiących o

ogromnym zaangażowaniu w to przedsięwzięcie, dlatego też ogromne gratulacje dla

wszystkich? ? dziękowała przewodnicząca jury, dyrektor GOK w Biłgoraju Celina Skromak.

Zwycięska grupa będzie mogła wystąpić 6 stycznia 2017 roku podczas

organizowanego przez Katolickie Liceum Orszaku Trzech Króli, jako gość specjalny.

Joanna Ferens

 

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułORSZAK TRZECH KRÓLI
Następny artykułSTUDNIÓWKA