23 października, z udziałem przedstawicieli Kuratorium Oświaty, władz kościelnych i samorządowych, nauczycieli i uczniów – przedstawicieli szkół z terenu Powiatu Biłgorajskiego dokonano uroczystego otwarcia i poświęcenia nowego gmachu naszego Katolickiego Liceum.

W uroczystości wzięli udział biskup Marian Rojek ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, biskup senior Jan Śrutwa, ojciec założyciel Katolickiego Liceum w Biłgoraju, Michał Maciołek – kanclerz Kurii Diecezjalnej, Jan Lelonek – kierownik oddziału zamiejscowego Kuratorium Oświaty w Lublinie, Marian Tokarski Starosta Biłgorajki, Wiesław Różyński Wójt Gminy Biłgoraj, Marian Klecha Przewodniczący Rady Miasta Biłgoraj, Marian Kurzyna wiceprzewodniczący Rady Powiatu oraz dyrektorzy szkół z terenu Powiatu Biłgorajskiego.

-Szkoła od samego początku borykała się z brakiem miejsca, ale skrupulatnie wykorzystywaliśmy „kąt” domu parafialnego oraz plebanii, dawną kotłownię, gdzie powstała sala lekcyjna oraz pralnię, w której mieści się pokój nauczycielski. trudne były początki. Prace budowlane rozpoczęliśmy w lipcu 2010 roku, a w lipcu 2013 roku zostały one ukończone. Powstały cztery nowe sale lekcyjne, pracownia komputerowa, sala audiowizualna, hol, sanitariaty, nowe wejście, ogrzewanie, winda dla osób niepełnosprawnych – zaznaczył ks. Witold Batycki, dyrektor Katolickiego Liceum.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. o godz. 10:00, koncelebrowaną przez ks. Biskupa Mariana Rojka, ks. Biskupa Jana Śrutwę, ks. Dziekana Witolda Batyckiego, ks. kanclerza Michała Maciołka, ks. Andrzeja Niedużaka ? dyrektora Domu Księży Seniorów, ks Roberta Strusa ? dyrektora Zespołu Szkół Katolickich im. św Ojca Pio w Zamościu i ks. Krystiana Bordzania ? dyrektora Katolickiego Radia Zamość.

W kazaniu Ksiądz Biskup Marian Rojek nawiązał do fragmentu z Księgi Liczb: ?Młody człowiek musi mieć autorytet. Potrzebne jest Wam zatem błogosławieństwo i troskliwe wejrzenie drugiego człowieka. Jednak to nie wystarczy. Potrzeba Wam również Bożego błogosławieństwa, szczególnie, że jesteście uczniami Katolickiego Liceum. Gdziekolwiek jesteśmy, Pan Bóg w swojej Opatrzności i hojności czuwa nad nami. Cały czas obejmuje nas swoją troską i swoją opieką. Boże błogosławieństwo objawia się w sposób szczególny poprzez ludzi, atmosferę, jaka panuje między wami, poprzez wartości, jakie daje wam szkoła. Niech to błogosławieństwo będzie z Wami, pozostaje i towarzyszy przez całe życie. Może tu, właśnie w tej szkole, rozpoznacie tajemnicę swojego powołania bądź poznacie przyszłego męża czy żonę? Bądźcie autentycznymi świadkami tej szkoły w waszej społeczności biłgorajskiej i poza nią?.

Swoje słowo do młodzieży skierował również Biskup Senior Jan Śrutwa: ?Człowiek różni się od zwierząt przede wszystkim kulturą. Składa się na nią kilka czynników. Świat kultury składa się przede wszystkim z nauki, i ta Katolicka Szkoła ma już swój udział w tej nauce i przyjaźni się z nią. Świat kultury to również sztuka i literatura; a także architektura, co jest tak bardzo widoczne w nowym budynku szkoły. Dziełem kultury jest także religia, a szkoła ma w niej udział poprzez swoją katolickość. Czwarty zespół zagadnień to moralność. W Katolickim Liceum moralność jest szanowana i zwraca się na nią uwagę. Niech szkoła się rozwija na pożytek całego miasta i naszej umiłowanej ojczyzny?.

Bezpośrednio po Mszy św. nastąpiło uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych, a następnie został odśpiewany Hymn Szkoły. Ślubowali oni na sztandar szkoły, rozwijać swe zdolności intelektualne i wartości moralne, kierując się nauką Kościoła przekazywaną nieomylnie przez Ojca Świętego; przyczyniać się swą postawą i wiedzą do powiększania dobra powszechnego naszej Ojczyzny oraz kształtować kulturę ludzi wolnych i ofiarnych w wierności wartościom: „BÓG HONOR OJCZYZNA”. Prócz tego uczniowie Katolickiego Liceum otrzymali z rąk Biskupa Wacława szkolne czapeczki – symbol umowy patronackiej z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, które są wykonane na wzór tych noszonych przez studentów KUL.

Następnie zostały wręczone nagrody w dwóch konkursach. Pierwszym z nich był III Konkurs Fotograficzny ?Mój DOM? zorganizowany przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski Katolickiego Liceum, w którym wzięły udział szkoły powiatu biłgorajskiego.

I miejsce zajęła Zuzanna Pawłowska Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju. II miejsce: Natalia Grabias z Zespołu Szkół w Korczowie. Zaś III miejsce przypadło Dominice Zdzioch z Zespolu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tereszpolu Zaorendzie.

Wyróżnienia otrzymali: Mateusz Kowal z Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju, Joanna Tworek z Gimnazjum w Gromadzie i Katarzyna Niemiec z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni.

Zaś w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II zwyciężyli uczniowie: III miejsce Karolina Dycha z kl. Ia, II miejsce Magdalena Ostasz z kl. Ib i I miejsce ? Szymon Brodziak z kl. Ia.

Następnie młodzież z Grupy Teatralnej Katolickiego Liceum przedstawiła spektakl zatytułowany: ?Z miłością o miłości? inspirowany dramatem Karola Wojtyły ?Przed sklepem jubilera? i oparty na nauczaniu Błogosławionego Jana Pawła II, którego myślą przewodnią było hasło ?Przyszłość zależy od miłości?.

Po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia przed kościołem, wszyscy udali się do nowego budynku szkoły, gdzie nastąpiło podziękowanie wszystkim, którzy mieli swój wkład w budowanie tego pięknego dzieła. Po krótkiej modlitwie Ksiądz Biskup uroczyście poświęcił nowy budek szkoły i nowe pomieszczenia, po czym reprezentanci różnych grup dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi. Następnie wszyscy zgromadzeni zwiedzali nową szkołę, mieli okazję obejrzenia ciekawej wystawy o historii kształcenia zatytułowaną ?Drogi do wiedzy?, a także mogli się wpisać do pamiątkowej kroniki. Na zakończenie uroczystości odbył się skromny poczęstunek.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ