11 grudnia w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni, 64 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego Powiatu uczestniczyło w XXVI edycji Konkursu Wiedzy o Ziemi Biłgorajskiej. Oficjalnego otwarcia konkursu dokonali Wiesław Różyński Wójt Gminy Biłgoraj i Zofia Bielak dyrektor ZSPiG w Dereźni.

Konkurs ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat walorów przyrodniczych
i kulturowych powiatu biłgorajskiego, kształtowanie poczucia własnej tożsamości, postaw patriotycznych oraz integracji i więzi z regionem. Współorganizatorami konkursu byli Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Biłgoraju i Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju-Filia Biblioteczna w Dereźni.

 

W kategorii drużynowej reprezentacja naszej szkoły w składzie Patrycja Sprysak, Klaudia Mazgal i Szymon Brodziak, pod opieką p. Kingi Birut-Solak zdobyła I miejsce. Natomiast w kategorii indywidualnej Szymon Brodziak zdobył II miejsce, Patrycja Sprysak III miejsce, zaś Klaudia Mazgal zajęła miejsce VI.

 

Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym, drużynowym uczestniczyli wszyscy uczniowie. Polegał on na rozwiązaniu testu opracowanego przez Piotra Kiełbasę ? członka Oddziału PTTK w Biłgoraju. W kolejnej części rywalizacji wzięli udział uczniowie, którzy uzyskali najwyższą liczbą punktów w etapie pisemnym. Ta część zmagań konkursowych prowadzona przez Andrzeja Czacharowskiego i Tomasza Żuka członka Oddziału PTTK w Biłgoraju polegała na rozpoznawaniu miejsc i obiektów o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych na szlakach turystycznych Ziemi Biłgorajskiej.

Uczestnicy konkursu prezentowali nie tylko swoją wiedzę ale również ją zdobywali, gdyż podczas przerwy pomiędzy etapami Andrzej Czacharowski wiceprezes Oddziału PTTK w Biłgoraju przedstawił postać Stefana Knappa światowej sławy artysty – plastyka urodzonego w Biłgoraju.

Organizatorzy gratulują wszystkim uczestnikom, a opiekunom składają wyrazy uznania za wspaniałe przygotowanie swoich podopiecznych. Dziękują sponsorom i współorganizatorom tegorocznej edycji za wsparcie finansowe i pomoc w organizacji konkursu.