22 października, w Katolickim Liceum im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju odbyło się Święto Patrona Szkoły, które swoją obecnością uświetnił Pasterz naszej diecezji, ks. Biskup Marian Rojek. Uroczystość obfitowała w różnorakie punkty programu, a tematyką wciąż nawiązywała do Świętego Jana Pawła II.

Już na samym początku Ksiądz Biskup został powitany przez Dyrektora Szkoły ks. Witolda Batyckiego, a także przedstawicieli uczniów i nauczycieli: ?Jesteśmy dumni, że nasza szkoła stanowi wspólnotę, która daje nam siłę i umacnia naszą wiarę. Dziękujemy za wspólną modlitwę i obecność Księdza Biskupa na ślubowaniu uczniów klas pierwszych. Wierzymy, że będą oni zawsze w swoim życiu kierować się miłością do drugiego człowieka oraz będą wierni prawdzie, która jest podstawą człowieczeństwa i chrześcijaństwa?.

W kazaniu Ksiądz Biskup Marian Rojek zwrócił się w szczególny sposób do uczniów klasy pierwszej, która dopiero co rozpoczęła naukę w szkole ponadgimnazjalnej: ?Wy, którzy siedzicie tu teraz i za chwilę zostaniecie immatrykulowani na uczniów poprzez symbol tej czapki studenckiej  i wybraliście tą szkołę, oczekujecie teraz realizacji ciekawych projektów i przede wszystkim przyjazną atmosferę szkoły opartej na chrześcijańskich wartościach oraz licząc na jej wysoki poziom?.

Bezpośrednio po Mszy św. nastąpiło uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych, a następnie został odśpiewany Hymn Szkoły. Ślubowali oni na sztandar szkoły, rozwijać swe zdolności intelektualne i wartości moralne, kierując się nauką Kościoła przekazywaną nieomylnie przez Ojca Świętego; przyczyniać się swą postawą i wiedzą do powiększania dobra powszechnego naszej Ojczyzny oraz kształtować kulturę ludzi wolnych i ofiarnych w wierności wartościom: „BÓG HONOR OJCZYZNA”. Prócz tego uczniowie Katolickiego Liceum otrzymali z rąk Biskupa Mariana szkolne czapeczki – symbol umowy patronackiej z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, które są wykonane na wzór tych noszonych przez studentów KUL.

Następnie zostały wręczone nagrody w dwóch konkursach. Pierwszym z nich był Konkurs Fotograficzny ?Mój DOM? zorganizowany przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski Katolickiego Liceum, w którym wzięły udział szkoły powiatu biłgorajskiego, a I miejsce zajęła Aleksandra Czarny z Zespołu Szkół w Soli, II miejsce zdobyła Kamila Czerniak z Aleksandrowa i III miejsce Patrycja Różańska z Dereźni.  Zaś w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II zwyciężyli uczniowie: III miejsce Karolina Niedzielska, II miejsce Izabela Nizio i I miejsce ? Patrycja Sprysak.

Następnie młodzież z Grupy Teatralnej Katolickiego Liceum przedstawiła spektakl zatytułowany: ?Strumień?  oparty na nauczaniu Św. Jana Pawła II, którego myślą przewodnią były hasła takie jak trwanie i przemijanie. Na zakończenie uroczystości uczniowie i obecni na uroczystości zelatorzy Kół Żywego Różańca zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia przed relikwiami św. Jana Pawła II.

Joanna Ferens