Dzisiejszego dnia (21 października 2022 r.), w naszej szkole odbyło się coroczne Święto Patrona Szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy świętej, której przewodniczył pasterz diecezji zamojsko-lubaczowskiej biskup Marian Rojek. Księdza Biskupa powitali przedstawiciele rodziców, uczniów i nauczycieli, ze słowami powitania zwrócił się także dyrektor szkoły, ks. Witold Batycki.

Bp Marian Rojek życzył młodzieży wiele odwagi i ufności na czas liceum, które właśnie rozpoczęli, gratulował również uczniom klas pierwszych i ich rodzicom wyboru katolickiej szkoły z wartościami.

Bezpośrednio po Mszy św. nastąpiło uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych, a młodzież z Grupy Teatralnej Katolickiego Liceum przedstawiła spektakl inspirowany nauczaniem Św. Jana Pawła II. Uroczystości zakończyło wręczenie nagród w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II i pamiątkowe zdjęcia z księdzem biskupem.