Przedłużenie zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkołach

0
620

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zajęcia lekcyjne w systemie zdalnym będą odbywać się do dnia 29.11.2020 r. Obowiązuje aktualny plan lekcji. Jeżeli uczeń (np. z przyczyn zdrowotnych, technicznych) nie może uczestniczyć w lekcjach należy poinformować o tym fakcie wychowawcę.