Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

0
508

22 stycznia 2019 r. to dzień obchodów rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju zorganizowało z tej okazji uroczysty apel.
Na terenie obecnej Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Biłgoraju w 1863 roku był zakon franciszkanów, zaangażowany w działania powstańcze.  W ramach upamiętnienia i przybliżenia tamtych wydarzeń, w auli dawnego klasztoru został wyświetlony film przygotowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie mówiący o przyczynach, przebiegu i skutkach powstania styczniowego dla historii naszego kraju. Pni Kinga Birut- Solak ? nauczyciel historii w KLO, przybliżyła zebranym wydarzenia jakie miały miejsce w 1863 roku:  ?Powstanie styczniowe jest bardzo mocno związane z Biłgorajem i jego okolicami. Mieszkańcy naszego miasta i okolic brali czynny udział w walkach, wielu z nich to dziś bezimienni bohaterowie. Postacie znane to: burmistrz Biłgoraja Antoni Maluczkiewicz, poczmistrz Ludwik Trębicki, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny ks. Bartłomiej Chwała, organista w Puszczy Solskiej Józef Skowierzak czy rejent J. Podbielski. Wiele miejsc, w których toczyły się walki to m.in. wieś Bojary będąca dziś dzielnicą Biłgoraja, czy spektakularna, wygrana  bitwa pod Panasówką. Bardzo aktywny udział w powstaniu, szczególnie poprzez działalność konspiracyjną, wzięli również franciszkanie mieszkający na terenie klasztoru w Puszczy Solskiej. Niestety po upadku powstania klasztor został zlikwidowany, a zakonnicy  ukarani  za pomoc powstańcom. Część z nich spoczywa na terenie dzisiejszego Sanktuarium Św. Marii Magdaleny w Biłgoraju. Ponadto w wyniku klęski powstania miasta takie jak: Frampol, Józefów czy Tarnogród za czynny udział w postaniu straciło prawa miejskie?.

Ważnym momentem upamiętnienia 156 rocznicy wybuchu  powstania styczniowego była modlitwa poprowadzona przez ks. Adama Malinowskiego, który wołał: ?Prośmy Pana Boga za wszystkimi, którzy walczyli w obronie naszej Ojczyzny, aby pan Bóg oczyścił ich z ludzkich win i otworzył przed nimi bramy Nieba. Niech ich wspaniała postawa miłości Ojczyzny i drugiego człowieka dotyka również naszych serc, abyśmy również pragnęli żyć takimi wzniosłymi ideałami?.

Pamięć o bohaterach nie może zaginąć i naszym obowiązkiem jest zadbać o to, by przetrwała i była przekazywana następnym pokoleniom ? podsumowała wydarzenie wicedyrektor KLO, Maria Oleszek: ?Znajdujemy się miejscu, które spłynęło krwią tych, którzy heroicznie walczyli by wyzwolić naszą ojczyznę z niewoli. Dziś chcemy uczcić pamięć każdego powstańca. Na nas spoczywa odpowiedzialność za pamięć o nich i tamtych wydarzeniach. Złożymy kwiaty przy pomniku, który jest symbolem ciężaru historii. Niech ten gest będzie wyrazem naszej pamięci i wdzięczności za wszystkie ofiary złożone na ołtarzu Ojczyzny?.

Na zakończenie, w geście hołdu i pamięci zostały złożone kwiaty przy pomniku upamiętniającym naszych rodaków, którzy walczyli o wolność Ojczyzny.

DSC_8423 DSC_8426 DSC_8428 DSC_8432 DSC_8456 DSC_8458 DSC_8463 DSC_8465 DSC_8466 DSC_8468 DSC_8471 DSC_8475