Uczennica klasy IIA Patrycja Sprysak została stypendystką Prezesa Rady Ministrów. Patrycja uzyskała na koniec roku szkolnego 2015/2016 najwyższą średnią ocen w szkole, jest niezwykle aktywna i bardzo chętnie włącza się w organizację wiele przedsięwzięć organizowanych w KLO, wielokrotnie będąc ich inicjatorką. Na początku roku szkolnego Patrycja została wybrana Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego KLO i sprawuje tę funkcję odpowiedzialnie i z dużym zaangażowaniem.

30. 11. 2016r.  Patrycja odebrała w Lublinie dyplom stypendystki z rąk Pani Kurator Teresy Misiuk.