Uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Papieża Jana Pawła II
w Biłgoraju włączyli się w ogólnopolskie obchody XVI Dnia Papieskiego, obchodzonego
w tym roku pod hasłem ?Bądźcie świadkami miłosierdzia?. W dniu 6 października prowadzili na ulicach miasta kwestę na fundusz stypendialny Fundacji ?Dzieło Nowego Tysiąclecia?. Wolontariusze zbierali pieniądze na stypendia dla uzdolnionych uczniów i studentów
z niezasobnych rodzin, pochodzących z małych miejscowości.

Nasza szkoła już po raz dziesiąty przyłączyła się do kwesty i jak podkreśla Joanna Ferens, koordynator biłgorajskiej zbiórki, jest to dzieło, które poprzez pomoc drugiemu człowiekowi uczy solidarności i odpowiedzialności: ?Uważam, że jest to inicjatywa, która doskonale wpisuje się w proces wychowawczy naszej placówki, gdyż jako szkoła im. Papieża Jana Pawła II staramy się wdrażać w życie nauczanie naszego patrona. Idąc za przykładem niesienia pomocy potrzebującym chcemy dołożyć swoją ?cegiełkę? i włączyć się w to piękne dzieło. Stypendia, które są fundowane z zebranych podczas tej zbiórki środków, są przeznaczone dla młodzieży zdolnej, ale pochodzącej z ubogich, borykających się
z problemami finansowymi rodzin?.

Idea fundacji narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r.,
a jako organizacja została założona w 2000 r. Jej działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża Polaka oraz wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury. Fundacja działa już od 16 lat. Z jej pomocy skorzystało 2500 młodych ludzi, nazywanych  ?Żywym pomnikiem? św. Jana Pawła II. Program stypendialny Fundacji ?Dzieło Nowego Tysiąclecia? obejmuje uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów. Fundacja towarzyszy stypendystom nie tylko w formie pomocy materialnej, ale również przez formację.

dsc_4826 dsc_4832 dsc_4835 dsc_4845 dsc_4855 dsc_4857 dsc_4859 dsc_4867 dsc_4870 dsc_4878