Organizując konkurs 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce, chcieliśmy przede wszystkim uczcić ważną rocznicę religijną i historyczną, pogłębić wiedzę o początkach chrześcijaństwa
i państwa polskiego oraz zainspirować uczestników do podjęcia refleksji nad wpływem chrześcijaństwa na życie Polski i Polaków. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Marian Rojek, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Mirosław Piotrowski, Poseł na Sejm RP Genowefa Tokarska, Poseł na Sejm RP Agata Borowiec, Poseł na Sejm RP Piotr Olszówka, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Lubelski Kurator Oświaty, Starosta Biłgorajski, Kierownik LSCDN w Zamościu Bogdan Leszczuk. Współpracę organizacyjną
i opiekę naukową zapewniło Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, przede wszystkim dyrektor tej instytucji dr Dorota Skakuj.

Hasłem obchodów tej szczególnej dla naszej ojczyzny rocznicy są słowa: ?Gdzie chrzest, tam nadzieja? i to właśnie one przyświecały społeczności naszej szkoły, kiedy podjęliśmy decyzję o organizacji międzywojewódzkiego konkursu przeprowadzonego w trzech kategoriach: wiedzy, plastycznej i literackiej.
Młodych ludzi z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych te słowa zainspirowały
do wykonania i napisania wspaniałych prac plastycznych oraz literackich, których napłynęło (plastycznych -102, literackich ? 21). W celu wyłonienia zwycięzców powołano dwie grupy jurorów, którzy je ocenili. W kategorii plastycznej jury w składzie: Anna Świca, Teresa Sadlak, Celina Skromak ustaliło następujący werdykt: gimnazja: wyróżnienia: Aleksandra Sawa – z Gimnazjum w Żółtańcach, Aleksandra Sowa – z Gimnazjum w Małaszewiczach, Gabriela Malec – Gimnazjum w Goraju, Agnieszka Wawrzak – Publiczne Gimnazjum im. ks. Bł. Nowosada w Szyszkowie, Agata Tokarzewska -Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niedrzwicy Dużej, Justyna Korneluk – Gimnazjum nr 4 im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Zamościu, Klaudia Muca – Gimnazjum
w Majdanie Sopockim. III miejsce przyznano Patrycji Różańskiej z Gimnazjum w Dereźni, II – Weronice Kamieniec – uczennicy Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie, natomiast pierwszą nagrodę zdobyła Joanna Maciocha z Powiatowego Gimnazjum w Biłgoraju. Szkoły ponadgimnazjalne: wyróżnienia: Anna Mazurek – uczennica Zespołu Szkół Budowlanych
i Ogólnokształcących w Biłgoraju oraz Monika Pasieczna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Zamościu, III miejsce przyznano Justynie Ryń ? uczennicy Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, II miejsce Justynie Kozłowskiej z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Technikum nr 7
w Jarosławiu, natomiast I nagrodę otrzymała Sylwia Kocik – uczennica Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Różańcu.
Jury w składzie: Joanna Suszko, Joanna Tujak, Andrzej Czacharowski, przyznało nagrody
i wyróżnienia w kategorii literackiej. Ich werdykt przedstawia się następująco: gimnazja: III miejsce – Magdalena Dziewa – Zespół Szkół w Harasiukach, II miejsce – Klaudia Szarubka
z Gimnazjum w Małaszewiczach, I miejsce przypadło natomiast Natalii Woźnicy ? uczennicy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Krzemieniu. Uczestnikom konkursu ze szkół ponadgimnazjalnych przyznano następujące nagrody: III miejsce przypadło
w udziale Oldze Różańskiej z LO im. ONZ w Biłgoraju, II – Wiktorowi Lewandowskiemu- uczniowi LO im. Gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim, I miejsce Marii Steszuk
z LO im. Gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim.

Głównymi nagrodami za zajęcie pierwszego miejsca we wszystkich kategoriach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest wyjazd do Strasburga. Ufundował je Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Mirosław Piotrowski.
Na konkurs w kategorii wiedzy napłynęło 71 zgłoszeń, z czego jesteśmy ogromnie dumni. Młodzi ludzie, którzy podjęli trud przygotowania do udziału w konkursie w tej kategorii, mieli do dyspozycji ?bank? 1050 pytań. Spośród nich zostało wybranych 50, na które
w teście pisemnym odpowiadali uczestnicy. 10 najlepszych uczestników zostało zakwalifikowanych do części ustnej konkursu, którą przygotowała i przeprowadziła dyrektor Muzeum Ziemi Biłgorajskiej dr Dorota Skakuj. W efekcie tych zmagań wyłoniono zwycięzców konkursu w kategorii wiedzy. A są nimi w kategorii gimnazjów: Patrycja Pietrykowska – Gimnazjum w Żółtańcach ? Kolonia – V miejsce, Aleksandra Pintal – Gimnazjum w Krzeszowie ? IV miejsce, Agnieszka Szadkowska – Publiczne Gimnazjum im. Ks. Bł. Nowosada w Szyszkowie ? III miejsce, Krzysztof Godzina – Gimnazjum nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim ? II miejsce, Aleksandra Bełz – Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju ? I miejsce. Natomiast w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyli: IV miejsce – Michał Parafiński – Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białej Podlaskiej oraz Klaudia Mazgal – KLO Biłgoraj, III miejsce – Grzegorz Kurowski – KLO Biłgoraj, II miejsce – Monika Mazurek – Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących
w Biłgoraju, I miejsce – Agata Wnuk – LO im. ONZ w Biłgoraju.

Wszyscy uczestnicy konkursu, ich opiekunowie i zaproszeni goście obejrzeli spektakl przedstawiony przez uczniów KLO pt.: ?Łaska spłynęła na nas? . O cudach
za wstawiennictwem św. Marii Magdaleny?. Mieli również możliwość porozmawiania, wspólnego spędzenia czasu, podzielenia się swoimi refleksjami i doświadczeniami, po prostu stworzenia wspólnoty połączonej radością i dumą z przynależności do narodu
o chrześcijańskich korzeniach. Jako społeczność katolickiego liceum jesteśmy niezwykle dumni, że stworzyliśmy do tego okazję.

DSC_3078

DSC_3125

DSC_3169

DSC_3182